Schoolraad

Ook in onze school wordt het decreet op medezeggingsschap toegepast.  Opvoedend onderwijs veronderstelt deskundige en verantwoordelijke inbreng van velen : schoolbestuur, directie, leerkrachten, ouders en vertegenwoordigers van de plaatselijke of lokale gemeenschap.  Participeren houdt in dat de diverse geledingen deelnemen aan de realisatie van het christelijk opvoedingsproject door allen onderschreven bij de installatie van de raad.  Om de 4 jaar worden de leden herkozen.

Voor problemen, suggesties en inlichtingen kan je steeds terecht bij deze leden.  Deze raad heeft informatierecht, advies- en overlegbevoegdheid betreffende het schoolleven.

Vb. studieaanbod, samenwerkingsverbanden, nascholingsbeleid, experimenten en projecten, schoolreglement, bijdragelijst, schoolwerkplan, samenwerking CLB, extra murosactiviteiten, welzijns- en veiligheidsbeleid,…..

Voor de periode (2021-2025) zijn onderstaande leden verkozen:

Pedagogische raad

Mevr. Elke Van Hoyweghen
Mevr. Marjan De Borgher
Mevr. Nancy Maes

Ouderraad

Dhr. Geert Wouters 
Dhr. Yves Defossé
Dhr. Andreas De Beleyr

Lokale gemeenschap

Mevr. Reinhilde Daelemans
Mevr. José Boodts
Mevr. Ingrid Van den Sande