Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor onze school, het richt als het ware het onderwijs in voor onze gemeenschap. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Juridisch gezien is het schoolbestuur een vzw die maandelijks vergadert en in februari haar Algemene Vergadering houdt.

Ons schoolbestuur, Sint-Jan berchmansinstituut vzw, heeft alle vrije scholen van Puurs en Sint-Amands onder haar vleugels. Zij houden voeling met de werking van hun scholen via de basisteams. Vanuit ons basisteam maken twee leden deel uit van het schoolbestuur.

Meer info: www.sjabi.be