Over de kameleon

Vrije 

In onze opvoedings- en onderwijsopdracht laten we ons inspireren door de persoon van Jezus Christus.  We reiken de kinderen een christelijke visie op God, de mens en de wereld aan.  Een houding van graag zien, eerbied en bewondering voor de eigenheid van iedereen, verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden en respect voor elkaar en elkaars bezittingen zijn de rode draad doorheen onze aanpak.

Basisschool

We willen inderdaad een volledige school zijn, met een uitgebouwde kleuterschool en een volwaardige lagere school.

De Kameleon

Bij de keuze van een naam voor onze school zijn we niet over één nacht ijs gegaan.  De leerlingen hebben voorstellen gedaan.  De verkozen afgevaardigden van de klassen (BOOM-leden) en de leerkrachten voerden achtereenvolgens een eerste selectie uit.  Er bleven uiteindelijk nog vier namen over (De Korenbloem, 't Vlot, De Tuimelaar en De Kameleon).  We zijn tot slot samen met de verschillende participanten van onze school op zoek gegaan naar de naam die het best bij onze visie past(e).  We kozen uiteindelijk voor 'De Kameleon'.

 

  • Omdat iedereen op school zichzelf kan en mag zijn 

Kameleons zijn er in alle mogelijke grootten en kleuren.  Er zijn bijna honderd soorten waarvan de meeste nog bestaan in een aantal varieteiten. Ook op onze school hebben we te maken met een groot aantal verschillen.  We proberen rekening te houden met de eigenheid van iedere persoon, maar dan op die manier dat we toch tot harmonie proberen te komen.  We streven naar een eenheid in de veelheid.

  • Omdat we onze gevoelens op school mogen en durven tonen 

Een kameleon laat door zijn kleur zien hoe hij zich voelt. Op onze school maken wij tijd en ruimte voor de gevoelens van kinderen.  We zijn er immers stellig van overtuigd dat het welbevinden van kinderen bijdraagt, ja, zelfs voorwaarde is, om tot leren te komen.

  • Omdat we op school altijd opnieuw kansen geven

Wanneer een kameleon een prooi wil vangen, slaat hij die eerst minutenlang gade.  Wanneer het dan niet lukt van de eerste keer probeert hij opnieuw, telkens weer. Wij vinden het belangrijk dat kinderen telkens opnieuw kansen krijgen.  Ze krijgen de ruimte om te mislukken, om dan weer opnieuw te proberen.

  • Omdat we de kinderen een ruime kijk op de wereld willen geven

Van een kameleon wordt wel eens gezegd dat hij een derde oog heeft.  Hij heeft namelijk een heel groot gezichtsveld en kan zijn twee ogen onafhankelijk van elkaar bewegen. We vinden het belangrijk dat de kinderen niet in hun vertrouwde, kleine wereldje blijven hangen.  We willen hen een ruime kijk op de wereld bieden, maar wel met een oog voor hun eigen realiteit.

  • Omdat we op onze school kinderen laten leren volgens hun tempo

Een kameleon stapt heel behoedzaam over takken en bladeren.  Hij zoekt telkens houvast met een poot vooraleer hij de volgende stap zet. We willen kinderen in de mate van het mogelijke laten leren volgens hun eigen tempo.  We vinden het belangrijk dat geen stappen in het leerproces worden overgeslagen.  Daarom proberen we te differentiëren en te individualiseren.

  • Omdat we op onze school willen leren met hoofd, hart en handen

De staart van een kameleon fungeert als een vijfde hand.  Een kameleon is dus extreem handig.  Zijn ruime blik op de wereld is befaamd in de dierenwereld. We willen het totale kind aan bod laten komen in ons onderwijs.  Niet alleen het kennen is belangrijk.  Daarom willen we ook ruime aandacht besteden aan het kunnen en zijn van de kinderen op onze school.