Muzo-visie

Als dorpschool in de relatief kleine deelgemeente Oppuurs laten we ons voor onze muzische visie inspireren door het eiland Madagaskar en één van zijn bekendste dieren. Kan ook moeilijk anders met als schoolnaam ‘De kameleon’. Net zoals het eiland gezegend is met een grote variatie aan klimaatsoorten en natuur, zijn wij gezegend met een grote variatie aan kinderen en leerkrachten die samen één geheel vormen, één eiland, één school. Een school die op het eiland de basisvoorwaarden vindt voor goede muzische opvoeding, maar ook de transportmogelijkheden over water en in de lucht benut om onze visie uit te dragen, het muzische te delen met anderen, om impulsen op te doen of om expertise aan te voeren. Verrijkend wordt het alleszins, voor leerlingen en leerkrachten!

Een symbiose van natuur en beeld.

 • De kameleon staat centraal in onze tekening, net zoals het kind centraal staat in ons opvoedingsproject. Stap voor stap mogen zij de wereld verkennen en exploreren. Ze mogen zich tonen zoals ze zijn, aangeven wat ze voelen, anderen ontmoeten, groeien en communiceren op hun eigen wijze met respect voor anderen en de wereld om hen heen.

 • Het land met zijn fauna en flora staat voor de basisvoorwaarden die in onze school aanwezig moeten zijn zodat onze kinderen zich muzisch kunnen ontwikkelen. Ze moeten zich hier veilig voelen, een zichtbaar muzisch klimaat, een professioneel schoolteam, de nodige draagkracht en een gepaste infrastructuur vinden, maar ook speelsheid, kansen tot verwondering, experimenteren en verantwoordelijkheid.

 • De takken waarop onze kameleon zich voortbeweegt staan symbool voor het houvast aan onze muzische visie. We willen planmatig en doelgericht het leerplan volgen, procesgericht werken en een veilig en stimulerend schoolklimaat creëren voor onze kinderen.

 • Onze kameleon heeft enkele uiterlijke kenmerken die we handig kunnen gebruiken binnen onze muzische visie:
  1. Uitpuilende, individueel draaibare ogen Zij staan voor het beschouwen en creëren. Met de ogen open rondom kijken naar de (kunst)wereld en deze informatie gebruiken om zelf aan de slag te gaan. Nadien die ogen weer gebruiken om eigen en ander werk te bespreken, te evalueren en eventueel bij te sturen.
  2. Sterk gespierde grijpstaart die als 5de ledemaat gebruikt wordt om het lichaam te verankeren aan een tak. De staart staat voor de steun die wij als team aan onze kinderen bieden. Ook helpt die ons om even halt te houden en te reflecteren op ons muzisch traject, het traject te evalueren en bij te sturen waar nodig.
  3. Op een tang lijkende poten Een kameleon verplaatst zijn poten erg voorzichtig en zal ze langzaam om een tak klemmen. Wij willen onze kinderen een rustig groeiproces aanbieden, binnen ieders mogelijkheden en gebruik makend van ieders talenten. Geduld is een belangrijk element in de opvoeding, dat geduld willen we dan ook opbrengen om ieder kind de kans te geven gestaag te groeien in het muzisch leerproces.
  4. Speciale tong die erg snel uit de bek schiet om prooien te vangenOm onze kinderen gezond te laten groeien, dienen we hen vijf lekkere prooien voor te schotelen, evenwichtig verdeeld en met lekker veel variatie binnen de activiteiten, werkvormen, technieken en materialen. Die vijf lekkere prooien zijn de vijf muzische domeinen: beeld, drama, muzisch taalgebruik, bewegingsexpressie en muziek.


 • Zee en lucht zorgen voor import en export. Vaar- en vliegtuigen zorgen enerzijds voor de aanvoer van experten, pedagogische begeleiders, kunstenaars, ouders, … die ons zullen helpen om onze muzische werking te optimaliseren. Anderzijds zorgen zij er ook voor dat onze kinderen buiten de schoolmuren in contact komen met kunst en cultuur in musea, schouwburgen, bioscopen, culturele centra, tentoonstellingen, … Tevens kunnen deze transportmiddelen ervoor zorgen dat we creaties kunnen delen en uitwisselen met anderen. Ook de leerkrachten kunnen gebruik maken van deze transportmiddelen om hun expertise bij te schaven via bijscholingen.

 • In de lucht vliegen vogels, één van de natuurlijke vijanden van kameleons. Deze vogels staan voor de gevaren waar we als school rekening mee dienen te houden zoals: techniek als doel, productgericht werken, gebrek aan materieel en materiaal, financiële middelen, tekortkomingen in infrastructuur, leerstofdruk vanuit andere leergebieden, engagement van de leerkracht, …

 • De dauwdruppels ’s ochtends vroeg op de bladeren’s Ochtends als we fris en monter zijn, kunnen we de dauwdruppels gebruiken als vergrootglazen om onze muzische zichtbaarheid eens kritisch onder de loep te nemen. Ze bieden ons de kans om onze didactische aanpak te verrijken en te zien of we niet vereenzamen op ons eiland, maar deel uitmaken van onze omgeving, het dorp, de parochie, …


  NOOT:
  Voor de kameleonkenners, het feit dat kameleons solitaire dieren zijn, omzeilen we door als team een voorbeeldfunctie aan te nemen en samen te streven naar groei in onze muzische ontwikkeling. En hopelijk volgen onze kameleonnetjes ons daarin!