Inschrijvingen

Inschrijvingen tijdens het schooljaar kunnen enkel na telefonische afspraak met de directie op 03/889.56.00.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 starten vanaf 1 februari 2019 voor broers en zussen en kinderen van personeel. Vanaf 1 maart 2019 kunnen ook andere kinderen inschrijven. U bent welkom na afspraak tijdens de schooluren. Gelieve de SIS-kaart, kids-id of ISI+kaart van uw kind mee te brengen.

Voor de instapdatum van uw kind ontvangt u een uitnodiging van de klasleerkracht om uw kind een tweetal uurtjes te laten meedraaien in de klas bij wijze van kennismaking. Daarnaast ontvangt u tijdens een klassikale ouderavond alle informatie over de klas -en schoolwerking.

De laatste vrijdag van de zomervakantie is er een instuifmoment voor kleuters en leerlingen van het 1ste leerjaar. We zetten dan onze deuren open zodat ouders en kinderen kunnen komen kennismaken met de school, de klasleerkracht en hun klasje.

Indien er nog vragen zijn, kan u altijd terecht bij de directeur of op het secretariaat.

Onze capaciteit voor 2019-2020 kan u raadplegen op het document in bijlage. Hier vindt u ook de instapdata en onze maximumcapaciteit van het komende schooljaar.
Bestanden