Inschrijvingen

Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 starten vanaf 1 februari 2022 voor broers en zussen en kinderen van personeel. Vanaf 1 maart 2022 kunnen ook andere kinderen inschrijven. U bent welkom na afspraak tijdens de schooluren. Gelieve de SIS-kaart, kids-id of ISI+kaart van uw kind mee te brengen.

Voor de instapdatum van uw kind ontvangt u een uitnodiging van de klasleerkracht om uw kind een tweetal uurtjes te laten meedraaien in de klas bij wijze van kennismaking. Daarnaast ontvangt u tijdens een klassikale ouderavond alle informatie over de klas -en schoolwerking.

De laatste dag van de zomervakantie is er een instuifmoment voor alle kleuters, leerlingen van het 1ste leerjaar en nieuwe leerlingen. We zetten dan onze deuren open zodat ouders en kinderen kunnen komen kennismaken met de school, de klasleerkracht en hun klas.

Indien er nog vragen zijn, kan u altijd terecht bij de directeur of op het secretariaat.

Onze capaciteit voor 2022-2023 kan u raadplegen op het document in bijlage. Hier vindt u ook de instapdata en onze maximumcapaciteit van het komende schooljaar.

 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 dienen online te gebeuren via de website www.dekameleonoppuurs.be.
Bestanden