Clb

Het CLB of Centrum Leerlingbegeleiding is een dienst die aan leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties informatie, hulp en begeleiding biedt.

Algemene informatie vind je op www.clbkompas.be

Ze kunnen met hen contact opnemen bij vragen over :

  • het leren en studeren (leerproblemen, aanpak schooltaken, ...)
  • de schoolloopbaan (welke richting kan je waar volgen, keuzebegeleiding, tewerkstelling, ...)
  • de preventieve gezondheidszorg (gezonde leefstijl, goed horen en zien, gewicht, inentingen, ...)
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling (faalangst, schoolmoeheid, weg vinden naar voorzieningen buiten de school, ...)

Hun tussenkomst kan zijn :

  • observatie van kinderen in klasverband
  • onderzoek door middel van psychologische tests
  • een preventief medisch onderzoek
  • gesprekken in de school of op het CLB met leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, 
  • deelname aan klasbesprekingen, oudercontacten en klassenraden
  • ...


De diensten van het CLB zijn kosteloos. Het CLB garandeert discreet om te gaan met verworven informatie.
Door U in te schrijven in een school sluit U automatisch aan bij een CLB.

Preventieve medische onderzoeken, maatregelen bij besmettelijke ziekten en begeleiding bij spijbelen kan u niet weigeren. Indien ouders of jongeren vanaf 14 jaar geen individuele begeleiding wensen, kunnen zij bij de hoofdzetel of vestigingsplaats van het CLB de nodige formulieren opvragen.

Het CLB-team bestaat uit een psycholoog of pedagoog, maatschappelijk werker, arts en verpleegkundige. Vanuit hun eigen deskundigheid werken zij samen om bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan.

De CLB-medewerkers in onze school zijn :
Ankerteam: Christel Van Overloop
Medisch team: Benedict Verdickt en Kathleen Hansen

Het CLB voor onze regio heet : Het Kompas.
Hoofdzetel : Vijfhoek 1, 2800 Mechelen (mechelen@clbkompas.be)
Vestigingsplaats: Kardinaal Cardijnstraat 33, 2840 Rumst - Tel. : 03/886 67 04 (rumst@clbkompas.be)